auto otpad i stari dijelovi vozila cink i legure cinka Mesing Bakar Staro željezo Staro željezo Aluminijumska žica i legure aluminijuma Istrošene baterije i akumulatori
Dobrodošli!
Prodajte sekundarne sirovine za recikliranje, budite savjesni, a uz to i zaradite. Reciklaža

Trgosirovina doo Sarajevo

Dobrodošli na stranicu društva "Trgosirovina doo" Sarajevo. Želimo Vam ugodan boravak na našoj stranici i napominjemo Vas da možete živiti u kvalitetnijem okruženju. Učinite svoj život ugodnijim.


Reciklaža rabljenih vozila

Trgosirovina daje svoj doprinos zaštiti okoline i kroz reciklažu rabljenih vozila, koja se više ne mogu registrovati ili nisu u voznom stanju, čime se smanjuje odbacivanje u okolinu gume, plastike i drugog otpada. Reciklaza vozila

Reciklaža

Reciklaža

Djelatnost "37 reciklaža" sakupljanje i tretman otpadaka, odnosno proizvodnja sekundarnih sirovina metala i nemetala, obavlja se u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i ekološkim propisima i standardima.
Od nadležnih organa dobijena je dozvola za aktivnosti tretmana otpada, reciklažu rabljenih vozila, okolinska dozvola i vodna dozvola za neopasan i opasan otpad. ...više

Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka:

  • Bakar i legure bakra;
  • Aluminijum i legure aluminijuma;
  • Cink i legure cinka;
  • Olovo i legure olova;
  • Staro željezo legirano i nelegirano;
  • Reciklaža rabljenih vozila.

O nama

Početak rada preduzeća datira od 1947. godine, kada je osnovano kao "Otpad" Sarajevo za područje BiH, a 1969. godine preregistruje se u "Trgosirovina" dd Sarajevo, kao privredno društvo za sakupljanje i tretman otpadaka i ostataka metala i nemetala. ...više

Otkup sekundarnih sirovina

Aluminijum ALUMINIJUMA (Al)
žica, kablovi, užad, tvrdi aluminijum
Olovo OLOVA (Pb)
lim, cijevi, oksid, akumulatori
Bakar BAKRA (Cu)
uže, kablovi, mesing, I, II i III klasa
Bronza BRONZA
sve vrste bronze

Najam poslovnih prostora

Iz naše ponude za iznajmljivanje poslovnih prostora izdvajamo poslovni prostor površine 500 m2 u sarajevskom neselju Halilovići (kod carine), koji je pogodan za sve namjene.

Takođe posjedujemo i poslovnu zgradu u centru Vareša sa mogućnošću kupovine iste.

Za više detalja kotaktirajte nas putem navedenih kontakt informacija. ...više